Pre ktorú škôlku v Bratislave sa rozhodnúť?

Vedeli ste, že pre rozvoj dieťa je najdôležitejší vek 3 až 6 rokov? Teda obdobie, ktoré deti trávia v škôlke.

Význam materskej škôlky s poznaním tohto faktu rastie. Ľudia väčšinou predpokladajú, že dieťa sa začne formovať až v bežnej základnej škole. Nie je to však pravda.

Obyčajné materské škôlky však deťom veľmi nepomáhajú pripraviť sa na školskú dochádzku či dokonca v nich vzbudiť túžbu po získavaní vedomostí či iné cnosti. Materské škôlky sú u nás povinné a ľudia sa na ne pozerajú skôr ako pohodlné úložisko detí.

Briliant Stars

Súkromná škôlka Briliant Stars sa však pozerá na prípravu detí na školskú dochádzku moderným spôsobom. Zabudnite na smutné školské triedy, kde každé zdravé dieťa musí prirodzene trpieť. Materská škôlka Bratislava Briliant Stars prináša deťom prostredie, ktoré sa im bude páčiť. Prostredie, ktoré prirodzene u detí stimuluje záujem o okolitý svet. Deti sú hladné po vedomostiach. Brialiant Stars im iba umožňuje túto prirodzenú vlastnosť rozvíjať. Kultivovanú túžbu po vedomostiach deti zaručene ocenia počas celého svojho života.

Bez jazykov to nejde

Materská škôlka Briliant Stars si plne uvedomuje dôležitosť jazykov v dnešnom globalizovanom svete.  Briliant Stars je anglická škôlka Bratislava. Vyučovanie a práca s deťmi prebieha v anglickom jazyku. Skorý začiatok výučby cudzieho jazyka a denný kontakt s ním je kľúčový. Iba takto môže dieťa získať prirodzený vzťah k angličtine či iným jazykom.

Materská škôlka Briliant Stars ponúka deťom hodiny nemčiny, baletu, plávania či tenisu. S deťmi sa pracuje v malých skupinkách pod dohľadom skúsených pedagógov.

Comments are closed