Netradičný darčekový poukaz

Áno, netradičný, pretože je určený hlavne pre nadšených priaznivcov a študentov španielčiny. Darčekový poukaz na vykonanie medzinárodnej skúšky DIE je skvelým spojením prekvapenia aj užitočnosti.

D. I. E. (Diploma internacional de español) je medzinárodne platný jazykový certifikát s celosvetovou platnosťou.

Skúšky pre získanie certifikátu môžu v ústnej forme absolvovať už deti od 7 rokov. Horná veková hranica nie je stanovená :).

Certifikát potvrdzuje jazykovú zdatnosť v španielčine v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s SERR.

  • Skúšky je možné absolvovať počas celého roka, takže kandidáti sa ich môžu zúčastniť vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje.
  • Obsah  ústnej skúšky je flexibilný a sám kandidát si môže vybrať témy na konverzáciu.
  • Ústna a písomná skúška sú samostatné. Kandidát môže zložiť obe formy alebo iba jednu z nich, z ktorej potom obdrží Diploma.
  • V  prípade, že kandidát úspešne spraví len niektorú z foriem skúšok, písomnú alebo ústnu, obdrží diplom korešpondujúci s formou, ktorú úspešne absolvoval.

Maximálny počet bodov za skúšku je 100, ktorými sa hodnotí plynulosť, výslovnosť, porozumenie, gramatická správnosť a slovná zásoba.

Na úspešné absolvovanie skúšok a získanie diplomu D.I.E. je potrebné dosiahnuť 65% z celkového počtu bodov v každom z vyššie uvedených hodnotiacich kritérií (plynulosť…). Pri dosiahnutí viac ako 85% kandidát získa diplom s vyznamenaním.

Výsledky ústnej formy skúšok sú k dispozícii zvyčajne v deň účasti na skúške a výsledky písomnej formy do 45 dní odo dňa absolvovania skúšky. Diplomy sú úspešným kandidátom následne k dipozícii v rámci 60 – 90 dní.

Skúšky je možné absolvovať v sieti akreditovaných skúšobných centier.

Podrobný popis aj vzorové ukážky, aktuálne termíny a prihlášku nájdete tu.

 

Comments are closed

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat