Ako na diplomové práce

Diplomová práca je niečo, čím študent preukazuje, že je schopný riešiť a ústne i písomne ​​prezentovať zadanej témy či problém, ktorý si sám vybral, alebo ktorý mu bol pridelený. Ďalej potom musí tiež obhájiť svoje vlastné prístupy k riešeniu. Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce charakterom zadaných problémov, rozsahom a hĺbkou ich spracovanie. Ako takú prácu spracovať sa môžete dozvedieť na celej rade internetových serverov.

Výber témy je samozrejme len Vašu voľbou a voľbou Vášho vedúceho. Rozhodne by ste však mali dbať na to, aby ste si vybrali niečo, čo Vás bude naozaj baviť. Spracovávanie práce Vám totiž pôjde oveľa lepšie, keď budete mať aj svoju vnútornú motiváciu.

Pri samotnom spracovaní potom dbajte na niekoľko základných pravidiel. Správne citujte všetky zdroje, ktoré vo svojej práci použijete. Nikdy neprepisujte žiadnu prácu či článok bez uvedenia jeho autora a správneho označenia. Dodržujte formu, ktorú máte danú od svojej školy, opravte dôkladne všetky pravopisné chyby a dodržujte zvyklosti, ktoré sa u týchto prác používajú. Pozrite sa napríklad na diplomové práce vzory, ako môžu diplomovej práce vyzerať.

V neposlednom rade si dôkladne prečítajte posudky a pripravte sa k obhajobe. Uvidíte, že napísať diplomovú prácu nie je nič ťažkého

Leave a Reply

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde