Komplexné právne poradenstvo na jednom mieste

Ak ste veľká medzinárodná spoločnosť, ktorá pôsobí na viacerých zahraničných trhoch tak určite je pre Vás nevyhnutnosťou mať všetky právne záležitosti dokonale v poriadku. Takéto spoločnosti už buď majú svoje vlastné právne oddelenie, ktoré im zabezpečuje kompletné právne poradenstvo alebo tieto aktivity outsourcujú a právne služby im zabezpečuje advokátska kancelária.

Vďaka tomu vedia medzinárodné spoločnosti ušetriť nemalé finančné prostriedky spojené s nákladmi potrebnými na vedenie vlastného právne oddelenia. Externá advokátska kancelária však musí zabezpečovať komplexné právne poradenstvo, pretože medzinárodné spoločnosti pôsobia na viacerých trhoch s rôznymi výrobkami.

Potrebujú preto právne poradenstvo nielen v oblasti medzinárodného a obchodného práva, ale v mnohých prípadoch aj v oblasti občianskeho práva a pracovného práva, a práva súvisiaceho z oblasťou v ktorom daná spoločnosť pôsobí. Vďaka tomu majú spoločnosti všetky právne záležitosti dokonale ošetrené a nemusia sa obávať možných sankcií a pokút od štátu.

Comments are closed