Svařování

Svařování nebo také sváření je tedy proces sloužící k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Svařování lze provádět jak s kovovými tak i nekovovými materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro různé typy spojů a druhy materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. U všech svařovacích procesů je účelem spojit zpravidla dva až tři materiály kompaktním spojem ” svarem ” při působení z vnějšku dodávané energie, která překoná daný termodynamický stav látky. Po ukončení svařování, pokud byl svar kvalitně proveden, vzniká spoj, který nelze nedestruktivně rozebrat.

Comments are closed

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde