Závodní lomu

Závodní lomu, ten pojem zní doslova magicky, až pohádkově. Co a nebo kdo vlastně závodní lomu ve skutečnosti je? Realita už tak pohádková není. Závodní lomu je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun a nebo na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun. Odbornou způsobilost závodního lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun ověřuje Český báňský úřad v Praze. Odbornou způsobilost závodního lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun ověřuje místně příslušný obvodní báňský úřad. Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce Závodní lomu lomu může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje požadavky odborné kvalifikace a odborné praxe. Závodní lomu odpovídá za odborné a bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v lomu.

Comments are closed

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain