Pracovný portál pre priemysel a stavebníctvo ponúka prácu v Európe

Odborný pracovný portál fullindustry.com je špecialistom na pracovné pozície v priemysle a stavebníctve, ktoré inzerujú firmy z Európskej únie.

Profesionálom a uchádzačom o zamestnanie poskytujeme detailné informácie v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií.

Pracovný portál fullindustry.com poskytuje pre uchádzačov o zamestnanie výhody ako sú rýchla a jednoduchá registrácia bez poplatku, vytvorenie prehľadného osobného a profesijného životopisu, možnosť prezentovať doterajšiu prax a profesijné referencie. Každý profesionál má možnosť ukladať si informácie a kópie odborných certifikátov a dokumentov.

Dodávateľom a subdodávateľom pre priemyselné a stavebné projekty dáva www.fullindustry.com možnosť získať kvalifikovanú pracovnú silu presne podľa svojich kritérií v závislosti od požadovanej špecializácie.

Firmy využívajú pracovný portál www.fullindustry.com najmä pre možnosť zverejňovania domácich a zahraničných pracovných ponúk bez obmedzenia množstva pracovných ponúk a bez nutnosti platiť poplatok za zverejnenú pracovnú ponuku.

Registráciou firmy získavajú prístup do databázy špecialistov v priemysle a stavebníctve. Kontakt na uchádzačov je možné získať za konkurencieschopný poplatok kúpou kreditu.

Na portáli fullindustry.com firmy a personálne agentúry využívajú dôkladný filter pre pozíciu zvárač podľa európskych noriem. Portál zaručuje párovanie pracovných pozícií v ponukách práce s odborníkmi v databáze uchádzačov.

 

V Nitre, 28. októbra 2013

www.fullindustry.com

info@fullindustry.com

Registrácia firiem a uchádzačov:  +421 918 327 101

Comments are closed