Podmienky pridávania článkov a odkazov

Tieto webové stránky slúžia najmä ako informačný portál. Takmer všetok vecný obsah tvoria samotný prispievatelia. Prispievať môže každý, zdarma, po zaregistrovaní sa na tomto webe (články). Odkazy pridávate aj bez registrácie.

PR ČLÁNKY a ODKAZY

Článok  a odkaz musí byť následne schválený administrátormi webu, a to za nasledovných podmienok:

 • Vkladať je možné iba česky a slovensky písané články a recenzie.
 • Články by mali byť originálne, prípadne prispievateľ musí vlastniť právo na ich hromadné šírenie od pôvodného autora.
 • Článok nesmie obsahovať vulgárne ladený text, urážlivé a osočujúce frázy mierené cielene na iné subjekty.
 • Odmietame publikovať texty, ktoré propagujú rasizmus, detskú pornografiu a čokoľvek v rozpore so zákonom slovenskej a českej republiky.
 • Autor článku berie na seba zodpovednosť za pravdivosť a autenticitu článku.
 • Prispievateľ súhlasí so zverejnením článkov bez nároku na honorár, či provízie z reklamy.
 • Pri formátovaní textu používajte minimum HTML prvkov. Decentnosť je tu naopak vítaná.
 • Článok musí mať minimálne 750 znakov a obsahovať maximálne 3 odkazy
 • Registráciou alebo pridaním odkazu súhlasíte s prijatím reklamného e-mailu maximálne raz do mesiaca
 • Vyhradzujeme si pravo na korekciu gramatických chýb, upraviť kategóriu článku a odmietnuť články, ktoré nespĺňajú ktorýkoľvek bod horeuvedených podmienok.
 • Vyhradzujeme si takisto právo neschváliť článok bez udania dôvodu.

Články a odkazy sú schvaľované priebežne, v určitých časových intervaloch. O zverejnení článkov nie je autor článku informovaný e-mailom ani inak kontaktovaný.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich