Automat na vodu bez barelov

Existuje celý rad dôvodov prečo stále väčší počet firiem hľadá riešenie zabezpečenia pitného režimu automatmi bez barelov. Balená barelová voda má veľa ťažkostí a problémov. Ako je objednávanie , nestála cena vody, cena vody, nosenie ťažkých barelov, skladovanie atď. Nehovoriac o plastovej pohrome z plastových obalov , ich likvidáciu a tým neblahého vplyvu na ekológiu .

Automat na vodu bez barelov je zariadenie napojené na vlastný zdroj vody s vlastnou filtráciou.  Hlavnými výhodami sú neobmedzený zdroj vody , nízka cena vody z vlastného zdroja , žiadne skladovanie balenej vody, žiadne plasty.

Automat na vodu bez barelov má tri druhy vody. Chladenú 10 C, izbovú 18 C a horúcu  85 C . Už 30 min. po nainštalovaní je možné výdajník používať.

Tým , že výdajníky vody používajú trojstupňovú filtráciu, voda je zbavená sedimentov , mechanických nečistôt , chlóru , chemických zlúčenín . Používajú sa jemné  mechanické filtre , uhlíkové filtre a filtre proti usadzovaniu vodného kameňa . Tieto filtre sa vyieňajú v pravidelných intervaloch každých šesť až osem mesiacov.

Výdajníky vody je možné kúpiť poprípade prenajať . Počas prenájmu sú servisné výmeny filtračných vložiek v cene prenájmu . Žiadne iné platby iba jedna cena za prenájom zariadenia.

Automat na vodu je možné aj otestovať na do dobu 21 dní. Počas tejto bezplatnej zápožičky si klient môže overiť funkčnosť výdajníka vody ako  kvalitu pitnej vody.

Všetky informácie o automatoch na vodu si prečítate na : www.automatnavodu.sk

 

Comments are closed