Terénní úpravy kolem domu – vlastnosti půdy

Pokud budeme sázet vhodné druhy rostlin pro danou lokalitu, kde parametry budou hlavně vlhkost, průběh počasí a množství slunečního svitu, budou nám rostliny určovat charakter půdy. Představa že v našich podmínkách je většina půd špatná, je mylná. Právě naopak. Když naše firma dělala v minulosti zahrady na klíč, téměř ve stech procentech byla půda vhodná k založení zahrady, nebo vhodná k založení zahrady s drobným ohumusením kompostem, či hnojivy. V takovýchto kvalitních půdách poroste také většina rostlin. Samozřejmě co se týče mimořádně špatných půd jako jsou písky a jíly, je důležité dodat půdám minerální složku, tzn. přidat organické hmoty.
Zahradnické služby Plzeň, – terénní úpravy kolem domu, které jsme v minulosti realizovali v Plzni a západních Čechách se realizovaly vždy na půdách, se kterými šlo pracovat. Regionální odlišnost půd je dána miliony let vývoje hornin v podloží. Charakter podloží, jeho chemické složení a pH samozřejmě ovlivňuje půdu. Obecně platí, že kyselejší půda se tvoří na pískovcích a vyvřelých, magmatických horninách a zásaditější na vápencích a křídách. Velikost zrnek, ze kterých se půda skládá určuje její zpracovatelnost a těžkost. Jílovité půdy se skládají z malých zrnek těsně na sobě, do kterých se těžko proniká a jsou špatně mísitelné a studené. Písčité naopak z velkých zrnek, ze kterých se snadno vyplaví organické sloučeniny, dobře jimi prostupuje voda a snadno se prohřejí. Když se dělají terénní úpravy kolem domu, postupuje se právě podle druhu půd pokaždé trochu jinak. Při zakládání trávníku třeba také zohlednit specifika tohoto složení . Pokládka trávníku i setí trávníku vyžaduje důkladné zpracování podkladové půdy. Přimísení organického materiálu nebo hnojiv a důkladné promísení vrstev, aby se zajistilo dobré kořenění trávníku a trávník byl odolnější a zdravější. PH stupnice kyselosti půdy která se používá, začíná od pH 0 do pH 14, kde střed, tedy neutralita, je pH 7. Pro většinu rostlin je vhodné pH 4,5 – 7,5. Ideální rozpětí je 5,7 – 6,7. Vyšší pH má tzv. alkalická (zásaditá) půda tedy půda vápenná. Naopak nižší pH má kyselá půda rašelinná. Z toho vyplývá jak upravovat pH půdy tak, aby rostliny dobře prospívaly. Je vhodné zjistit si rozsah kyselosti ve kterém se rostlince bude dařit, už v zahradním centru při koupi. Vhodnější způsob je udělat si jednoduchý test kyselosti půdy v zahradě a tomu poté přizpůsobit výsadbu. V zahradních prodejnách jdou k dostání např. rašeliny vhodné k okyselení půd při výsadbách vřesů, azalek apod.
Úprava terénu kolem domu je základním předpokladem ke zdárnému prosperování zahrady. Je to obecné pravidlo, které platí jak pro trávníky, tak i pro výsadby rostlin okrasných a ještě více pro užitkové plodící rostliny. PH a kvalitu půdy by měl řešit jako první každý profesionál před realizací zahrady a většinou zahradnických služeb.

Comments are closed

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat