Podnikejte s ready made

 

Jednou z nutných údajů každé společnosti je sídlo, konkrétně adresa s obcí, ulicí a číslem popisným. Víme, že mnohé firmy své sídlo vůbec nepoužívají, ale to je první ukazatel, že jde o firmu podvodnou a většinou krátkodobou. Firma, které chce prosperovat, jistě považuje své sídlo jako součást image, kus své identity. Může však nastat situace, kdy musí dojíte ke změně, například stěhováním do nových prostor. Taková situace muže být na jedné straně radostná, protože znamená rozvoj firmy, ale přináší také mnohé právní úkony, zkrátka papírování. Může jít o zaběhlou firmu, tak i o společnostready made, se kterou je možno podnikat ihned po sepsání kupní smlouvy.

Naše společnost zajistí svým klientům kompletní služby právě při změně sídla jejich společnosti a s tím související kroky, jako je zápis změny sídla firmy s.r.o. nebo a.s. v obchodním rejstříku. Současně oznámíme změny sídla firmy na příslušné správní orgány.

Změna sídla může být různá, rozlišuje se podle dvou základních situace. Za prvé to je nutná změna společenské smlouvy společnosti ve formě notářského zápisu, za druhé že při změně není nutná změna společenské smlouvy.

Při prvním případu, kdy se bude měnit se sídlem firmy i společenská smlouva, jde o změnu obce. Pro změnu obce jako nově požadovaného sídla firmy, tedy i ulice a čísla popisného apod. je nutné svolat valnou hromadu společnosti. To platí pro společnost s.r.o. i a.s., kde se musí rozhodnout o změně společenské smlouvy formou notářského zápisu, kdy jako adresa sídla společnosti bude uvedena obec ve které se nachází nově požadované sídlo firmy. Jako nutné přílohy je k tomu potřeba doložit například souhlas majitele dané nemovitosti s úředně ověřeným podpisem ne starší než 3 měsíce. Výpis z katastru nemovitostí je samozřejmostí, pak se dále vypracuje návrh na změnu sídla firmy v obchodním rejstříku a opatří se patřičnými kolky. Na závěr je nutno změnu sídla společnosti oznámit příslušným správním orgánům, asi není třeba vysvětlovat, že jde o finanční úřad, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení a konečně zdravotní pojišťovny.

Jednodušší postup nastane, když ke změně sídla společnosti není nutná i změna společenské smlouvy. To je případ, když ve společenské smlouvě je uvedena jako adresa sídla společnosti pouze obec a ta je shodná s obcí, ve které je umístěno nové sídlo společnosti. Při této změně není totiž nutné svolávat valnou hromadu společnosti s.r.o. nebo a.s., ke změně sídla firmy stačí, když se doloží pouze souhlas majitele nové nemovitosti s úředně ověřeným podpisem ne starší 3 měsíce a výpis z katastru nemovitostí. Zde se vypracuje návrh na změnu sídla společnosti v obchodním rejstříku a ten se opatří se kolky. Dále se pak změna sídla firmy oznámí příslušným správním orgánům, stejným jako v prvém případě, tedy finanční úřad, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna.

Comments are closed

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat