Potrebujete zvariť plasty?

Plasty sú v rôznych odvetviach priemyslu čím ďalej obľúbenejšie. Uplatnenie nachádzajú napríklad v chemickom, potravinárskom, elektrotechnickom a stavebnom priemysle; v poľnohospodárstve, energetike či ekológii. Akékoľvek efektívne využívanie plastov však vyžaduje ich spájanie. Dnešné technológie umožňujú hneď niekoľko spôsobov spájania plastov. V zásade poznáme rozoberateľné a nerozoberateľné spoje.

Rozoberateľné spoje:

  • skrutkové
  • prírubové
  • hrdlové
  • nátrubkové

Nerozoberateľné spoje:

  • zváranie plastov
  • lepenie plastov
  • lisovanie plastov
  • nitovanie plastov

V súčasnosti je asi najpopulárnejšie zváranie plastov. Ľudia preferujú plasty zvárať najmä z dôvodu výborných fyzikálnych a chemických vlastností. Takto vyhotovené potrubné rozvody si nájdu uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu. Na zvarené plastysa jednoducho možno spoľahnúť.

Avšak iba v prípade, že pri ich zváraní sú používané kvalitné materiály a prístroje. Pokiaľ máte záujem o zváranie plastov, obráťte sa na spoločnosť Witech. Táto firma vám pomôže a zabezpečí dodávku kvalitných teplovzdušných pištolí či extrudérov.

Teplovzdušná pištoľ či teplovzdušné pištole sú klasickými nástrojmi práce s plastmi. Extrudér či extrudéry však dosahujú ďaleko lepšie výsledky. Extrudéry spájajú plasty pomocou prídavným materiálov. Extrudéry sú vhodné na spájanie širokej palety plastov – PE, ABS, PA, PP, PVC, PVDF, PFA  či Nylon. Extrudéry sú kompaktné zariadenia, ktoré vďaka svojim rozmerom môžu byť použité ako montážne zariadenia.

Potrebujete spojiť plasty? Obráťte sa na spoločnosť Witech.

Comments are closed