Ako získať najvýhodnejšie flotilové poistenie vozidiel?

Každý podnikateľ sa musí denne boriť s viacerými formami rizík. To, že si niekto dovolí všemožné riziká ignorovať, ešte neznamená, že je od nich uchránený. Každý zodpovedný podnikateľ sa snaží zabrániť tomu, aby náhodné udalosti narušili priebeh výroby či dodávky tovarov a služieb. Fincentrum a.s. okrem bežných finančných služieb fyzickým osobám zabezpečuje aj odborné poradenstvo pre firmy a podnikateľov. Fincentrum a.s. má na to aj špeciálnu divíziu korporátnych obchodov. Špecializovaní pracovníci Fincentra sa postarajú o zabezpečenie poistenia priemyslu, flotilového poistenia vozidiel a ďalších foriem firemného poistenia. Fincentrum a.s. sa postará o firemné poistenie komplexne. Čo to znamená? Fincentrum a.s. navrhne klientovi vhodný spôsob poistenia. Odborní pracovníci zhodnotia podnikateľský model zanalyzujú riziká, prípadne nahliadnu do existujúcich poistných zmlúv. Na základe tejto analýzy navrhnú riešenie.  V prípade potreby Fincentrum a.s. zabezpečí aj  dohľad nad likvidáciou spôsobených škôd. Pre každú firmu a podnikateľa je veľmi dôležité získať výhodnú poistku.  Fincentrum a.s. sa postará aj o komplexnú príprava a realizáciu výberových konaní na dodávateľa poistenia. Fincentrum má so získavaním poistenia skúsenosti a pozícia firmy voči dodávateľom poistenie je ďaleko silnejšia ako v prípade jednotlivých malých a stredných podnikateľov.

Comments are closed