Pískování

Pískování je moderní technologický postup opracování nejrůznějších povrchů proudem jemných částic, nazývaných přesněji “abrazivní částice”. Přednostmi moderních pískovacích přístrojů jsou především snížení prašnosti až o 95 %, mobilnost, nezávislost na přípojích energie, velmi široká oblast použití (interiér, exteriér, tvrdé, běžné i měkké povrchy), ekonomičnost provozu, možnost přidávání inhibitoru pro tryskání ocelových konstrukcí. Zejména ve městech je tryskání pískem možností, jak odstraňovat z fasád, sloupů a jiných ploch zbytky plakátů, nehezkých graffiti a podobných nežádoucích znečištění. Díky možnosti volby vhodného abraziva se nabízí široké okruhy využití, které tryskače poskytují.

Comments are closed