Klínové řemeny

Klínové řemeny jsou součástí motoru, která spojuje hnací hřídel s hřídelem hnaným. Klínové řemen je vyráběn z odolné gumy s tkaninovým jádrem, které je prvkem zabraňujícím jeho rychlému vytahání, tedy opotřebování. Řemen musí mít schopnost přenášet výkon, otáčky pohonu. Musí být odolný vůči teplotám, olejům, rázovému zatížení apod.

Klínový řemen je prostředek k přenosu výkonu stroje, síly z řemenice na řemenici. Na jedné straně řemenicí pohybuje stroj který vytváří sílu / výkon, tuto sílu přenáší řemen na další řemenice – potažmo na spotřebiče výkonu. Protože existují spotřebiče požadující různou sílu pro svůj chod, existuje také mnoho typů řemenů zajišťujcích její přenos.

Klasické klínové řemeny jsou typu A, B, C, D, Z, 20, 25 a případně jejich řezané varianty AX, BX, CX a podobně. Ale také řemeny s úzkým profilem SPA, SPB, SPC které mají také řezané varianty XPA, XPB, XPC. Řezané řemeny mají obvykle vyší životnost jsou použitené na řemenice menšího průřezu, jejich výroba je však méně „zelená“. Tyto typy řemenů jsou nejpouživanějšími vůbec. Některé z typů mají násobné provedení – násobné řemeny.

Comments are closed

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain