Ako reagovať na dyslexiu a dysgrafiu?

Dyslexia a dysgrafia sú pomerne nové témy. Predchádzajúca generácia žiakov základných škôl sa s takýmito pojmami nestretávala. Dnes sa však už vie, že 5 až 9 percent žiakov v celej Európe trpí rôznymi formami dyslexie a dysgrafie.

Dobrý rodič dokáže veľmi ľahko odhaliť, či jeho dieťa trpí jednou z týchto porúch. Pri dyslexii je dieťa neschopné sa naučiť čítať, respektíve čítanie pôsobí ťažkopádne. Dysgrafiaje porucha, ktorá sťažuje dieťaťu naučiť sa písať, alebo písomný prejav dieťaťa je veľmi slabý.

Pri dyslexii je potrebné zdôrazniť, že slabé schopnosti čítať ešte neznamenajú, že dieťa je dyslektik. Dyslektické deti sú zvyčajne inteligentné a chápavé. Problém majú akurát pri čítaní.  Dysgrafia sa prejavuje podobným spôsobom. U detí neexistuje dôvod, prečo by mali mať problém s čítaním alebo písaním.

Dôležitá je reakcia

Samotnou identifikáciou poruchy to nekončí. Práve naopak. Ak chcete, aby sa dieťaťu vo vzdelávaní darilo, nemôžete ho nechať bez pomoci.Uľahčenie práce v škole dieťaťu nepomôže. Práve naopak.

Riešením je osobitý prístup. Veľmi dobrým krokom je špeciálne doučovanie dyslektického či dysgrafického dieťaťa.

Potrebujete viac informácií o doučovanie detí v Bratislave? Potom navštívte náš web.

Comments are closed