Tlačiareň Bratislava – špičková tlač

Každý marketér z času na čas rieši ako spropagovať svoju firmu či produkt. Jednou z možností sú tlačené propagačné materály. Existujú v rôznej podobe a formáte. či už sa jedná o vizitky, letáky, plagáty, hlavičkový papier, kataógy, brožúry, časopisy, billboardy a pod, vždy je potrebné si vybrať vhodnú firmu pre tlač. Tlačiareň Bratislava je jednou zo správnych volieb. ak sa rozhodnete tlˇaciť či už digitálne alebo na hárkový ofset, kvalita bude vďaka rokom skúseností a kvalite strojového vybavenia dokonalá. Tlačiareň pôsobí nie len v Bratislavskom regióne, ale úspešne expanduje aj do zahraničia. či už je to česká republika, Rakúsko, Francúko a iné. Okrem samotnej tlače, zabezpečuje aj postprintovú úpravu ako je lakovanie, laminovanie, parciálny UV lak, výsek, perfor či lepenú alebo šitú väzbu. Taktiež má svoje vlastné grafické štúdio a DTP. Takže je plne flexibilná.

Comments are closed