EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO „OSLAVA LESA“

DEŇ ZEME

v piatok 26. 04. 2019

Námestie slobody v Prievidzi

 

 

Program:

930      slávnostné otvorenie

„Promenáda lesa“ sprievod žiakov

prezentačné stánky- organizácie zamerané na ochranu prírody

1000   program škôl a hostí na javisku

Ekofilm „Nesmrteľný les“ a beseda s E. Balážom zasadačka MsÚ (Slovenská

poisťovňa)

„Odkaz Zemi“- vytvoria ho účastníci (maľovanie na plátno)

1130   vyhodnotenie Ekoroku s Nestlé Slovensko 2019

1200    ukončenie

 

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2018/2019 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“. Tento projekt už 16. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v Prievidzi a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít, a tým zvýšiť ich vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody.

 

V tomto školskom roku sa žiaci venovali téme “Oslava lesa”. Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii, triedenia odpadu, šetrenia vody, deti čistili prírodu, sadili stromčeky, zisťovali ako žijú ohrozené druhy zvierat a realizovali veľa iných aktivít, o ktorých pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a CVČ. Novinkou tohto ročníka je sprievod žiakov „Promenáda lesa“, prezentácia organizácií zameraných na ochranu prírody na Námestí slobody ( Štátne lesy – Lesná pedagogika, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza – Včely v meste a Vtáky v meste, Zelený bicykel, atď.) a beseda s Erikom Balážom spojená s premietaním jeho filmu „Nesmrteľný les“.

Comments are closed

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat