Outsourcing

V dnešní době je outsourcing čím dal častěji využívaným prostředkem, jak vyřešit kapacitní nedostatky.

Pokud potřebujete zastřešit určitý projekt, který je jen nárazovou akcí, je nejvýhodnější si tento projekt nechat vypracovat jinou firmou. Mnohdy náklady s tím spojené jsou nižší, než kdybyste ho realizovali vlastními silami.
Hlavní devizou D3 IT Outsousingu jsou kompletní služby za minimální paušální poplatky. Nabízené služby jsou nastaveny tak, aby je bylo možné využívat jednotlivě nebo jako celistvý balík kompletního řešení. Služby, které začínající firmy potřebují, z pohledu informačních technologií, jsou zajištění doménové a webové prezentace firmy, možnost rozšíření webu o funkci eshopu. Neopomíjíme emailové služby či datové uložiště, kde vše zmíněné je hostováno našim datovým centrem. Další služba, která patří do outsourcingu je možnost začlenit zákazníka do katalogů a vyhledávačů.
V dnešní době je služba outsourging čím dál více využívána. Jedním z hlavních důvodů jsou nízké náklady. Pokud potřebujete zajistit správu Vaší IT infrastrukturu, obraťte se na naše odborníky.
Proč zvolit při outsourcingu D3Soft s.r.o.
Za více jak 16leté působení jsme se stali významným hráčem na trhu s informačními technologiemi. Stále více zákazníků si nás volí jako dodavatele informačních systému z mnoha hledisek:

– Početný tým odborníků – specialistů
– Znalost business procesů všech typů společností
– Nejmodernější technologie
– Rychlost nasazení informačního systému
– Příznivá cena a různé možnosti financování
– Aj.

Naši nabídku pro Vás dlouhodobě a pečlivě budujeme na několika pilířích: na našem know-how, na nejlepších odbornících a na partnerství s našimi zákazníky.

Comments are closed