Lékařské prohlídky – co se mění pro mzdové účetní a personalisty?

Jak se změnili podmínky pro vstupní a periodické lékařské kontroly zaměstnanců? Podívejme se tomu na zoubek.

Vstřebat všechny změny vám pomůžou kurzy mzdového účetnictví.

Na vstupní prohlídku je nutné poslat také zaměstnance, u něhož se změní pracovní zařazení na takové, u které již neplatí původní posouzení zdravotní způsobilosti. Tyto nové podmínky nová vyhláška ministerstva stanovuje jako takové, kdy došlo k navýšení rizikových faktorů alespoň o jeden, a to bez ohledu na to, zda to vedlo ke změně kategorie práce.

Dalšími změnami prošla také periodická kontrola. Její termín se odvíjí od vstupní prohlídky. U zaměstnanců starších 50 lete je lhůta zkrácená na 4 roky a mladší zaměstnanci chodí na kontroly jednou za 6 let.

Co když ale zaměstnanec projde vstupní prohlídkou ve 46 letech? Musí absolvovat novou prohlídku jakmile dosáhne 50 let? Ne, nemusí. Platí pro něj stále 6letá lhůta, takže prohlídku absolvuje až v 52 letech. Na další prohlídku jej však musíte poslat jež ve 4leté periodě, tedy v 56 letech.

Vhodné kurzy mzdového účetnitví a personalistiky nabízejí Kurzy Sprint, a to v Praze a Liberci.

Comments are closed