Sopka Kilimandžáro v Africe a jiné sopky

Jaká je nejznámější sopka na světě? Na to asi neexistuje jednoznačná odpověď. Mezi velmi známé sopky (především pak v Evropě) patří určitě italská sopka Vesuv nebo Etna. Další velmi známé sopky najdeme na Islandu. Zde to je především sopka Eyjafjallajökull, Katla nebo Grímsvötn. Mezi známé sopky ze zbytku světa pak určitě můžeme zařadit japonskou sopku Fudži nebo i africká sopka Kilimandžáro patří mezi ty velmi známé.

Právě sopka Kilimandžáro je poměrně unikátní. Jedná se o nejvyšší horu na Africkém kontinentu. Zvláštností této sopky je určitě i to, že na jejích svazích se postupně vystřídají téměř všechny typy ekosystému. Od deštěného pralesa na úpatí sopky, přes mírný pás, až po oblast s arktickými podmínkami na jejím vrcholu. Sopka Kilimandžáro je jednou z velmi známých dominant celé Afriky (podobně jako je třeba sopka Fudži velmi známou dominantou Japonska).

Kromě klasických sopek, které chrlí magma a lávu ale existuje u i speciální typ sopek. Jedná se o bahenní sopky. U těchto geologických útvarů se ale nejedná o pravé sopky. Bahenní sopka je obecné označení pro jevy, kdy dochází k vyvrhování kapalin (nebo plynů) na zemský povrch. Pokud jsou zde vhodné podmínky, dochází k následnému promísení s horninami na povrchu a vznikají tak charakteristické útvary nazývané bahenní sopky. Často se ale prvé bahenní sopky zaměňují s jinými projevy vulkanické nebo geotermální aktivity.

V Evropě můžeme najít pravé bahenní sopky na území Itálii nebo například v Rumunsku. Naopak nejznámější „bahenní sopka“, americký Yellowstone ve skutečnosti není vůbec žádná bahenní sopka. V tomto případě se jedná o pozůstatek erupce supervulkánu. Celý přírodní park Yellowstone je ve skutečnosti gigantická sopečná kaldera. Projevy vulkanismu v této oblasti pak bývají chybně považovány za bahenní sopku.

Comments are closed