Archive for the "Vysoké skoly, univerzity" Category

Sort by:

Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem

S podporou prostriedkov z Programu EÚ pre vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERAZMUS+, odštartovala na Slovensku príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem. Vytvorenie užšieho partnerstva medzi študentmi univerzít a organizácií zaoberajúcich sa chémiou, by malo priniesť impulz pre rozvoj chémie a na druhej strane by mali dostať šancu mladí […]

Všetko, čo nám študenti prezradili o písaní záverečných prác

Spovede študentov    Škola už je v plnom prúde a na vás sa valí hromada povinností, ktoré musíte stihnúť. Termíny sa hromadia, pribúdajú vám zadania seminárnych prác a študentom, čo to už potiahli do ďalšieho levelu sa nad hlavou rozpína obrovská bublina s otázkou ,,čo so záverečnou prácou/bakalárskou prácou“. Práve na vás šťastlivcov sme mysleli a počas leta sa opýtali študentov, […]

Literárna rešerš, ako nosný kameň Vašej záverečnej práce

Cieľom každej záverečnej práce, či už ide o diplomovú prácu  alebo bakalársku prácu je zhodnotiť a reprezentovať poznatky študenta, ktoré nadobudol počas rokov svojho štúdia. Reprezentovaním výsledkov bakalárskej práce študent preukazuje svoje schopnosti k vytváraniu samostatnej práci, zhromažďovaní poznatkov ich následnej interpretácií a spracovaniu odbornej literatúry. Nosným kameňom každej záverečnej práce je zhromaždenie odborných textov a literatúry prostredníctvom literárnej rešerše. Po získaní a nadobudnutí odborných […]

Diplomové a bakalárske práce – ako to vlastne funguje?

Po internete sa na tému podkladov pre diplomové a bakalárske práce popísalo strašne veľa. Je však všetko pravda, čo sa píše? Podľa nás nie. Najväčšími odporcami pomoci s podkladmi pre diplomové a bakalárske práce sú samotné školy, alebo neprajníci, ktorí nemajú nič iné na robote, len sa hrabať vo veciach a hľadať rozpory, či už […]

Ako na diplomové práce

Diplomová práca je niečo, čím študent preukazuje, že je schopný riešiť a ústne i písomne ​​prezentovať zadanej témy či problém, ktorý si sám vybral, alebo ktorý mu bol pridelený. Ďalej potom musí tiež obhájiť svoje vlastné prístupy k riešeniu. Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce charakterom zadaných problémov, rozsahom a hĺbkou ich spracovanie. Ako […]

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde