Archive for the "Štúdium a škola" Category

Sort by:

Nedarí sa otehotnieť?

Čoraz viac partnerských párov má v dnešnej uponáhľanej dobe problémy počať vytúžené dieťatko. Nie vždy je však situácia beznádejná. Popri odbornej lekárskej pomoci existuje účinná podpora vo forme prírodných doplnkov, pomôcok a špeciálnych cvikov, ktoré môžu výrazne napomôcť k tehotenstvu a celkovému zdraviu. Neplodnosť, či už mužská alebo ženská je určitým prejavom nerovnováhy organizmu. Ak liečba neplodnosti nerešpektuje […]

Ekologické diela a skrášľovanie školských areálov úspešne pokračujú

Deň Zeme oslávili prievidzské deti tradičným galaprogramom EKOROKU S NESTLÉ na Námestí Slobody za účasti zástupcov mesta a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., zástupcov ZŠ, MŠ a širokej verejnosti. Do 13. ročníka Ekoroku s názvom „Vitalita školských záhrad Školský rok 2015/2016“ sa zapojilo 2 500 detí. Spolu vyzbierali 92 913,80 kg papiera, čo je v priemere viac ako 37 kg […]

Zvýhodnený vernostný program Muzikant pre Základné umelecké školy a konzervatória.

Spoločnosť ČePE MUSIC, s.r.o. prevádzkujúca webovú stránku www.cepemusicshop.sk  prichádza s novým vernostným programom, ktorý je určený pre základné umelecké školy a konzervatória. Cieľom nového vernostného programu je predovšetkým podpora detí zo sociálne slabších rodín a možnosť zabezpečiť im rovnakú kvalitu výučby ako deťom, ktoré vlastnia hudobný nástroj. Rovnako je našim prioritným cieľom zlepšovať technické vybavenie umeleckých škôl. Táto ponuka […]

Všetko, čo nám študenti prezradili o písaní záverečných prác

Spovede študentov    Škola už je v plnom prúde a na vás sa valí hromada povinností, ktoré musíte stihnúť. Termíny sa hromadia, pribúdajú vám zadania seminárnych prác a študentom, čo to už potiahli do ďalšieho levelu sa nad hlavou rozpína obrovská bublina s otázkou ,,čo so záverečnou prácou/bakalárskou prácou“. Práve na vás šťastlivcov sme mysleli a počas leta sa opýtali študentov, […]

Netradičný darčekový poukaz

Áno, netradičný, pretože je určený hlavne pre nadšených priaznivcov a študentov španielčiny. Darčekový poukaz na vykonanie medzinárodnej skúšky DIE je skvelým spojením prekvapenia aj užitočnosti. D. I. E. (Diploma internacional de español) je medzinárodne platný jazykový certifikát s celosvetovou platnosťou. Skúšky pre získanie certifikátu môžu v ústnej forme absolvovať už deti od 7 rokov. Horná veková hranica nie je […]

Diplomové a bakalárske práce – ako to vlastne funguje?

Po internete sa na tému podkladov pre diplomové a bakalárske práce popísalo strašne veľa. Je však všetko pravda, čo sa píše? Podľa nás nie. Najväčšími odporcami pomoci s podkladmi pre diplomové a bakalárske práce sú samotné školy, alebo neprajníci, ktorí nemajú nič iné na robote, len sa hrabať vo veciach a hľadať rozpory, či už […]

Potrebujete sa naučiť anglicky?

Existuje veľa dôvodov, prečo sa ľudia chcú, alebo potrebujú učiť cudzí jazyk. Buď ich proste len tak zaujíma či fascinuje a učia sa cudzí jazyk, pretože jednoducho chcú. Iní túžia cestovať a k cestovaniu je predsa potrebná znalosť cudzieho jazyka. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí potrebujú cudzí jazyk kvôli svojmu terajšiemu, či budúcemu zamestnaniu. Existujú aj takí ľudia, […]

Němčina komplexně – jak vznikl a pracuje tým akademických překladatů

Překlady z/do němčiny (prekladatelé nemeckého jazyka) – kontrakty, smlouvy, notárské zápisy, právní texty Preklady smluv, notárských zápisu, opisu, dohod, soudních rozhodnutí, rozsudku do nemeckého jazyka dle pravidel pro prekládání smluv obcanských, komercních. Preklady kontraktu z nemciny jsou vyhotovovány prekladatelem jmenovaným soudem pro nemecký jazyk a další jazyky. Preklady smluv z nemciny do ceštiny mohou být opatreny, […]

Ako na diplomové práce

Diplomová práca je niečo, čím študent preukazuje, že je schopný riešiť a ústne i písomne ​​prezentovať zadanej témy či problém, ktorý si sám vybral, alebo ktorý mu bol pridelený. Ďalej potom musí tiež obhájiť svoje vlastné prístupy k riešeniu. Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce charakterom zadaných problémov, rozsahom a hĺbkou ich spracovanie. Ako […]

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich