Archive for the "Vládne inštitúcie" Category

Sort by:

Úrad vlády Slovenská republiky

Každý správny občan, by mal vedieť, že Úrad vlády SR ​​je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia všetkých úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a ďalších úkonov, ktoré usnesla vláda SR​​. Sídlo úradu vlády je v hlavnom meste Bratislava, s konkrétnou adresou na Námestí Slobody 1. Ak by ste mali v pláne sa viac […]

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich