Archive for the "Podnikateľské inštitúcie" Category

Sort by:

Výhody virtuálneho firemného sídla

Alternatíva virtuálne sídlo v dnešných podmienkach poskytuje legislatívne plnohodnotné umiestnenie spoločnosti na uvedenej adrese. Obchodný zákonník ustanovuje, že každá vznikajúca spoločnosť musí mať v zakladajúcich dokumentoch uvedené svoje registračné sídlo. Aké možnosti máte, ak ste sa rozhodli založiť firmu? Reálne sídlo (problém je získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti) alebo domácu adresu niektorého zo spoločníkov alebo konateľov […]

Dobrý nápad ocko

Väčšinou sa mobilné oplotenie využíva na festivaloch a podujatiach, pretože mnohí ani nevedia, že takéto zariadenie existuje. Môj otec, murár využil toto oplotenie úplne ináč. Potreboval ohraničiť stavbu tak, aby nehrozilo, že príde niekto k úrazu, a taktiež aby nikto po tejto stavbe nechodil, pretože tam taktiež bolo riziko ublíženia si, keďže stavba nebola celkom dokončená, a všade boli […]

Celum otvára softvérové kompetenčné centrum v Košiciach

celum, najväčší nezávislý európsky producent Enterprise Digital Asset Management riešení, otvára od 1. septembra softvérové kompetenčné centrum v Košiciach. “Košice nám dávajú možnosť uspokojiť našu narastajúcu potrebu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v rámci našej stredno- a dlhodobej stratégie a vďaka tomu budeme schopný zrýchľovať náš vzrast. Už do konca roka vytvoríme do 10 nových pracovných […]

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde