Archive for the "Inštitúcie" Category

Sort by:

Nedarí sa otehotnieť?

Čoraz viac partnerských párov má v dnešnej uponáhľanej dobe problémy počať vytúžené dieťatko. Nie vždy je však situácia beznádejná. Popri odbornej lekárskej pomoci existuje účinná podpora vo forme prírodných doplnkov, pomôcok a špeciálnych cvikov, ktoré môžu výrazne napomôcť k tehotenstvu a celkovému zdraviu. Neplodnosť, či už mužská alebo ženská je určitým prejavom nerovnováhy organizmu. Ak liečba neplodnosti nerešpektuje […]

Úrad vlády Slovenská republiky

Každý správny občan, by mal vedieť, že Úrad vlády SR ​​je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia všetkých úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a ďalších úkonov, ktoré usnesla vláda SR​​. Sídlo úradu vlády je v hlavnom meste Bratislava, s konkrétnou adresou na Námestí Slobody 1. Ak by ste mali v pláne sa viac […]

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain