Závlaha

Protože leckdy není možné uspokojit všechny rostliny jednotlivým přístupem, vymezují se tzv. závlahové oblasti. Kvalitní závlaha rostlin by měla vést k zvýšené produkci a také k větším ziskům v případě, že jsou výpěstky určené k prodeji. Různé druhy zavlažovací techniky se liší v tom, jak je voda získávána ze zdroje a distribuována na pozemky. Plánujete – li způsob zavlažování, dbejte na efektivnosti závlah, počítejte s ekonomičností celého projektu a také berte ohled na životní prostředí. Myslete na to, že závlaha je potřebná pro správné pěstování a růst plodin, rostlin, trávníků, truhlíků apod.

Comments are closed