Politika bytovej výstavby , alebo je to architekt čo ovplyvňuje investora, alebo investor čo ovplyvňuje architekta?

Politika bytovej výstavby , alebo je to architekt čo ovplyvňuje investora, alebo investor čo ovplyvňuje architekta?

V podstate hlavnou otázkou je, či nejako ovplyvňujeme súčasnú tvorbu bytových domov alebo len slepo poslúchame developerské požiadavky a sme vďační za zákazku natoľko že sa ani neunúvame investorovi v niečom odporovať. Možno naopak interiérový dizajnér má v súčasnej dobe viac preštudované dianie vo svete a domáci dopyt po bývaní ako my, vie čo chce, ako to chce a tým pádom my sme len prostriedok na vytvorenie tohto diela, čo v konečnom dôsledku nemusí byť také tragické ak je to teda jeden z tej menšiny investorov s rozhľadom a patričnou inteligenciou.  Predsa len často je investor práve ten, kto pretvára územný plán vo svoj prospech, a teda, dúfajme, aj v prospech spoločnosti. Tak ako to bolo napríklad pri výstavbe komplexu Rozadol od architekta Moravčika , keď na pozemku tohto obytného komplexu bol pôvodne plánovaný dom dôchodcov, nejaká občianska vybavenosť a pravdepodobne Tesco alebo podobný rodinný dom. Parcela asi po prehodnotení investora ani lepšie dopadnúť nemohla. Predsa len bytový fond na Slovensku nenadobúda také kvality a množstvá ako u našich vyspelejších susedov, stále je tu čo budovať a nad čím rozmýšľať. Nie že by som odsudzoval panelovú bytovú výstavbu v 20. Storočí. Táto vo svojom princípe funguje geniálne a v podstate už ani nie je čo premýšľať a zdokonaľovať, ľudské potreby sa predsa za pár desaťročí nezmenia markantne. Druhá vec je ale výraz týchto budov a chaotické urbanistické riešenie s nedomysleným rozvojom a pod. ale to už je z inej témy. Na toto však nadväzujeme a ako architekti si túto skutočnosť musíme uvedomovať. Ale k tomu, čo som už načrtol, je to investor čo ovplyvňuje architekta alebo architekt čo usmerňuje investora v bytovej výstavbe súčasnosti? Asi je to stredná zlatá cesta. Investori došli s tým, že majú zmapované potreby v oblasti bývania, začali sa stavať bytové domy s bytmi rešpektujúcimi normy z vyhlášky ministerstva s číslami ako 60m2 a podobne, ktoré sa časom upravili na väčšie čísla. V podstate je celé novodobé bývanie založené prevažne na strednej triede, bytmi s 60 m2 – 120 m2. Predpokladá sa, že vyššia spoločenská vrstva má iné nároky, luxusnejšie a samozrejme sa v bytovom fonde snažíme zakomponovať aj tieto požiadavky vo forme veľkých priestranných loftov na strechách bytových domov, mezonety s prekrásnymi obrovskými záhradami na streche a malebným výhľadom na krajinu. Avšak málokto si toto môže dovoliť, tým pádom je stále smerodajná stredná spoločenská vrstva, byty okolo ceny 70 tis. Eur. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na nižšie triedy , mladé rodiny, študenti, a pod. pre ktorých bývanie sa tiež dookola omieľa a snaží sa zakomponovať do bytovej výstavby na Slovensku a stále je ho oproti dopytu málo. Samozrejme to nie je vec v právomoci developerov, lebo povedzme si na rovinu, ide hlavne o peniaze a bohužiaľ u nás je pravidlom pre developerov stavať s krátkodobou návratnosťou investície, t.j. byty na predaj, ako by mal investor vystavať nájomné bývanie, sociálne byty, byty pre mladé rodiny a podobne. Nie sú to však veci ktoré by malo riešiť aj mesto a štát? Zaobstarať dlhodobé investície ako to fungovalo niekedy v panelových sídliskách a všetci boli šťastní, poprípade sa postarať o rozvoj obytných zón, dotvorenie občianskej vybavenosti v obytných častiach, pomoc pre začínajúce rodiny a postarať sa o starých ľudí a sociálne slabších. Takéto veci sa predsa neočakávajú od investora, je to absurdné aby investoval do niečoho bez návratnosti jeho investície. Teda ani nie tak absurdné ako utopistické, avšak milá predstava, zlukratívniť svoju obytnú zónu tým, že postavím svojím nájomníkom aj niečo iné ako len občiansku vybavenosť vo forme Auparkového obchodného domu zase s väčšinou prenajímateľných priestorov a teda ďalšiemu zisku k tomu. To je bohužiaľ princíp toho ako by to malo fungovať, ale nikdy nebude.

Nemyslím si že výstavba bytového fondu na Slovensku je katastrofálna alebo niečo podobné, to určite nie. Ba naopak, podľa mňa to vedie veľmi dobrým smerom, sme síce oproti vyspelejším západným krajinám pozadu, ale verím tomu že máme dobré vyhliadky. Predsa len bytové domy, alebo celé obytné enklávy vznikajúce v posledných rokoch majú tendencie usmerniť investora a zároveň vniesť trochu poriadku do tvorby. To, že sa do základov vyleje viac betónu ako bolo predpokladané a potom sa musí keramický obklad nahradiť farebnou omietkou kvôli plánovanému rozpočtu sú bohužiaľ veci ktoré sa stávajú a mali by sme s nimi predpokladať, v podstate funguje ale všetko tak ako má. Ide hlavne o spokojnosť nájomcov bytov. Ponuka je naozaj pestrá a je si z čoho vyberať. Je len na obyvateľovi aby si vybral a zariadil byt podľa svojich predstáv, aby sa prispôsobil svojmu novému bývaniu a zvykol si naň…  a on si zvykne…  človek si zvykne na všetko…

Comments are closed