Nízkoenergetické a pasívne domy novej generácie z Neoporu®

Pojem nízkoenergetický dom je v súčasnosti dosť zaužívaný a zahŕňa všetky budovy, ktoré sú vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. Nízkoenergetický dom je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.

Naša spoločnosť CS Koncept s.r.o. je výhradným dovozcom kompletného stavebného systému ProKoncept, ktorý je určený na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Základom nášho stavebného systému strateného debnenia sú dielce pre obvodové murivo, stropné panely a strešná izolácia. Použitím stenových dielcov pre obvodové murivo vzniká trojvrstvová konštrukcia s izolačnou vrstvou materiálu Neopor® z vonkajšej (5 – 20 cm) a z vnútornej strany(5 cm), hrúbka železobetónovej vrstvy je 15 cm. Výstavba použitím stenových dielcov je rýchla, presná a funguje systémom Lego skladačky. Manipulácia s dielcami vzhľadom na nízku hmotnosť je jednoduchá. Monolitická konštrukcia so železobetónovým jadrom zabezpečuje vynikajúce statické, tepelné a zvukovo izolačné parametre, je odolná  proti vode a zemetraseniu. Súčasťou stavebného systému sú vencové dielce, preklady a uhlové dielce, určené na výstavbu stavieb uhlového,prípadne kruhového tvaru. Súčiniteľ prechodu tepla je závislý od hrúbky vonkajšej izolácie a je:  U = 0,27 – 0,12 W/m2K, čo sú vynikajúce parametre pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Okrem stavebných dielcov pre obvodové murivo máme v ponuke stropné a strešné dielce.

Konštrukcia stropu s použitím stropného dielca je analogická s konštrukciou klasického montovaného stropu, kde sa vkladajú medzi nosníky betónové vložky. Rozdiel je v tom, že namiesto betónových vložiek sa medzi nosníky vkladajú stropné dielce ProKoncept. V kombinácii s použitím vencových dielcov ProKoncept získame zateplený strop bez tepelných mostov so súčiniteľom tepelnej vodivosti U = 0,18 Wm2 /K.Zároveň získame aj vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti stropu.

Strešné dielce sú inštalované na vonkajšej strane krovu, preto rozdielne indexy krokiev nevytvárajú tepelné mosty, majú špeciálne držiaky na strešnú krytinu a sú odolné voči vode a vlhkosti aj bez použitia fólií a parozábran. Konštrukcia strechy je pochôdzna. Strešné dielce je možné použiť aj na rekonštrukciu starej strechy.Súčiniteľ prechodu tepla U = 0, 20 W/m2K.

Všetky ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.cskoncept.sk

Comments are closed

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde