Měřiče tepla

Spravedlivé rozúčtování

Pro spravedlivé rozúčtování nákladů v závislosti na spotřebě energie je nutné používat indikátorů se dvěma čidly, z nichž první bude snímat teplotu povrchu otopného tělesa a druhé teplotu ve vytápěné místnosti. V porovnání s indikátory jednočidlovými tak jde o zcela novou kvalitu. Spravedlivé rozúčtování by měla zajistit i vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., která určuje jak se při rozúčtování rozdělují náklady za tepelnou energii na vytápění. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Proto je potřeba, aby každý vlastník domů či bytové jednotky, používal co nejpřesnější měřiče tepla, teplé i studené vody, aby konečné rozúčtování vynaložených nákladů bylo opravdu spravedlivé. Neváhejte a kontaktujte naší firmu, rádi Vám poradíme s vyřešením technického problému, který by mohl ovlivnit spravedlivé rozúčtování energií.

Poměrové měřiče

Poměrové měřiče si v minulosti získaly značnou oblibu a to především pro svou jednoduchost a nízkou cenu. U poměrových měřičů je využito principu založeném na odparu zdravotně nezávadné kapaliny v trubičce, která je umístěna v přesně definovaném místě otopného tělesa pomocí speciální kovové desky, která převádí teplo otopného tělesa na kapalinu. Množství odpařené kapaliny se určuje odečtem na dílcích stupnice. Počet odečtených dílků na stupnicích slouží jako srovnávací měřítko odebraného tepla. Poměrové měřiče jsou koncipovány jako jednotrubičkové s jednotkovou stupnicí, nevýhodou tohoto způsobu poměrového měření je letní odpar. V létě, mimo topnou sezónu se, díky okolnímu teplu, zaznamená určitá spotřeba. Trubičky indikátoru musí bžt z tohoto důvodu a podle normy mírně přeplněny. Elektronické poměrové měřiče tepla, původní kapalinové (odpařovací), mají čidlo s polovodičovým snímačem teploty. Tento nový moderní měřič si získal svým snadným principem snímání teploty otopného tělesa oblibu mezi zákazníky.

Comments are closed