Mangan a železo, odstranění úpravou vody

Vrtané studně jsou problémové především v nadlimitním obsahu železa a manganu, což se projevuje zvýšeným zabarvením vody, rezavým zákalem a po určité době odstátí vody a nebo ohřevu i hnědým sedimentem.

Vodu můžou doprovázet často různé zápachy spojené i s výskytem bakterií. Po letitém používání vytváří takováto voda měkké úsady na stěnách potrubí i na plastovém a znemožňuje praní prádla, i další technické využití vody.

Odstranění železa a manganu probíhá průtokem vody přes filtr se specielními oxidačními písky, kde se železo a mangan vysráží do kalů. Po částečném zaplnění filtru se musí provést regenerace. Regenerace se provádí pouze vodou, solí a manganistanem. Dle filtrační náplně, která se určí podle obsahu železa a manganu ve vodě.

S výběrem vhodné filtrační náplně vám poradí specializovaná firma na úpravu vody MilvitWater, s.r.o.. Na e-shopu UPRAVYVODY.cz najdete většinu úpraven a filtrací vody.

Comments are closed