Motorové oleje

Motorové oleje jsou vlastně maziva a chladiva plnící těsnící a čistící funkci v motorech. I nepatrná částice prachu se může dostat mezi jemné součástky motoru, jako například do otvoru vstřikovací trysky a bez motorového oleje může vlivem nesprávného spalování dojít k poškození a tzv. zadření motoru. Motorové oleje se často hodnotí podle viskozity nebo podle výkonu motoru. Označení oleje podle jeho viskozity: levé číslo značí teplotu startu při studeném motoru v zimě, pravé číslo udává, s jakým jednostupňovým olejem bude mít olej shodné vlastnosti v letním období.

Comments are closed