Author "ADVIN" Page

Author Nick: ADVIN
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Co je vlastně telemarketing

Telemarketing je činností, kterou po telefonu získáváme a rozvíjíme vztah se zákazníkem. V České republice telemarketing začal být nabízen někdy v letech 1993 – 1994, tehdy byl spíš pouze podpůrnou činností k jiným marketingovým aktivitám. Skutečná call centra vznikla až kolem roku 1996. Telemarketing je uplatňován převážně u telefonních společností, v bankovnictví, pojišťovnictví ale také […]

Krizové řízení, krizové řízení firem

Důležitým opatřením ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu je krizové řízení. V České republice se často jedná o postupy orgánů veřejné správy, podnikatelského subjektu nebo jiné organizace v případě krizové situace. Orgány veřejné správy zpracovávají krizové plány k ochraně veřejného zájmu. Plány krizové připravenosti zpracovávají právnické osoby a […]

Pomoc s dluhy

Dlužníků v ČR stále přibývá, každý třetí Čech dluží, a po splatnosti jsou půjčky za více než 40 miliard. Velké dluhy jsou nejčastěji tvořeny smluvními pokutami, náklady na vymáhání dluhů a úroky z prodlení. Nejen celková výše dluhů způsobuje problémy splácet ale také množství dluhů, tudíž 10 až 15 různých závazků na člověka. Účinným řešením […]

Hromadí se vám neuhrazené faktury, máme řešení

V dnešní době není žádnou novinkou, že některý z klientů není tak spolehlivý, jak se na první pohled zdál. Faktury neuhrazené včas se stávají běžnou praxí, pohledávky, které jsou již po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů nebo firem. Dobrým řešením této situace je tzv. Inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se […]

Nakročte do života bez dluhů

Společnost Logicall Logicall se již několik let věnuje zadluženosti domácností v ČR a způsobům jak jí řešit a pomoci tak lidem z prekérní finanční situace. Nezáleží kolik dlužíte, ale vždy to znamená problém, proto je třeba postavit se vzniklým finančním potížím čelem a kontaktovat vhodnou společnost Den bez dluhů , která Vám v této věci […]

Telemarketing

Aktivní telemarketing může v dnešní době nabídnout celou řadu služeb, od prodeje po telefonu přes sjednávání schůzek a vymáhání pohledávek, až po hledání nových obchodních příležitostí. Je to jedna z efektivních forem přímého marketingu, jejíž nástrojem je telefonní kontakt s klientem. Dělí se na aktivní telemarketing a pasivní telemarketing. Obě tyto metody jsou velmi účinné, […]

Inkaso pohledávek

Platební morálka v ČR je ve srovnání s ostatními evropskými státy skutečně žalostná. V žebříčku nejhorší platební morálky se umístila na druhém místě v počtu dní trvajících při inkasu pohledávek. Dodavatelé zboží čekají na úhradu pohledávek v průměru 77 dní. Právě z toho důvodu firma Logicall Logicall začala tuto problematiku blíže zkoumat a řešit jí. […]

Přehledné informace o léčivech snadno a rychle – Příbalový-leták.cz

Potřebujete-li zjistit důležité informace týkající se léků, které užíváte nebo se chystáte užívat, navštivte webové stránky www.pribalovy-letak.cz. Tento web disponuje širokou škálou příbalových letáků k lékům v přehledně seřazeném seznamu. Letáky obsahují veškeré potřebné informace, ať už se jedná o složení, dávkování a způsob podání, vedlejší účinky nebo o indikace, kontraindikace a další potřebné informace. […]

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde